для підприємств житлово-комунального господарства

Чи зобов'язане ОСББ надавати акти надання послуг співвласникам?

Сергій Стародуб, юрист
19.06.2024
Часто виникають ситуації, коли власники нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках, які є юридичними особами, вимагають від об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) щомісячно надавати акти надання послуг. Чи повинно ОСББ виконувати такі вимоги? Розглянемо це питання детальніше.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», співвласниками в багатоквартирному будинку є як власники квартир, так і нежитлових приміщень. У свою чергу, стаття 1 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» визначає, що нежитлові приміщення є ізольованими частинами багатоквартирного будинку, які не належать до житлового фонду.

Стаття 385 Цивільного кодексу України передбачає, що співвласники багатоквартирного будинку можуть створювати ОСББ для забезпечення експлуатації будинку, управління та утримання спільного майна. ОСББ є юридичною особою, яка діє відповідно до закону та свого статуту.

Таким чином, відносини між ОСББ та співвласниками є статутними, а не договірними. Статут ОСББ зазвичай визначає обов’язок співвласників своєчасно сплачувати належні внески та платежі. Законодавство не зобов’язує ОСББ надавати акти надання послуг, що підтверджує і стаття 15 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку».

ОСББ не надає комунальних послуг співвласникам, оскільки є негосподарюючим суб'єктом, діяльність якого спрямована на забезпечення функціонування будинку як такого. Підписання актів надання послуг головою правління ОСББ може призвести до втрати статусу неприбутковості, перетворення ОСББ на суб'єкта господарювання. Це також може стати підставою для визнання ОСББ виконавцем послуг, що тягне за собою оподаткування доходів від співвласників податком на додану вартість.

Альтернативні документи від ОСББ: які реквізити вони повинні містити?

Якщо ОСББ все ж погоджується надати співвласнику певний документ замість акта надання послуг, такий документ повинен відповідати вимогам законодавства. Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», первинні документи, незалежно від форми (паперової чи електронної), повинні містити наступні обов’язкові реквізити:
· назву документа (форми);
· дату складання;
· назву підприємства, від імені якого складено документ;
· зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
· посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
· особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Документ може називатися, наприклад, довідкою чи повідомленням про сплату. Головне, щоб він містив усі необхідні реквізити та відповідав вимогам законодавства щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Це дозволить забезпечити законність і коректність фінансових взаємовідносин між ОСББ та співвласниками.

Наводимо приклад такого документа.