для підприємств житлово-комунального господарства

Доходи ОСББ у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

Тетяна Горячун, аудитор
30.06.2024
Основна форма податкової звітності для ОСББ — це Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Форма Звіту затверджена Наказом Мінфіну від 17.06.2016 № 553. Форма річна, подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року.

При складанні звіту часто виникають питання, в яких рядках відображати доходи ОСББ. Як це не дивно, але в багатьох консультаціях в Інтернеті надана некоректна інформація з цього питання. Так у деяких консультаціях зазначено, що всі доходи ОСББ повинні відображатись в одному рядку «Інші доходи». Відповідно й деякі програми для ОСББ налаштовані таким чином, що автоматично сума всіх доходів потрапляє в рядок 1.11 «Інші доходи». Але ж це неправильно! Звітом передбачено різні рядки для різних видів доходів, а в рядок «Інші доходи» повинні потрапити тільки ті доходи, для яких не знайшлось місце у попередніх рядках.

Як правило, ОСББ повинні заповнити такі рядки:
1.7 — У цьому рядку зазначається сума внесків співвласників.
1.9 — Вказуються суми процентів від депозитних вкладів у банках.
1.11 - У цьому рядку зазначаються інші доходи ОСББ (надходження від оренди, сервітутів тощо).
Приклад:
Також можуть бути заповнені рядки:
1.4 — У цьому рядку зазначається сума отриманих пільг та субсидій.
1.5 — Вартість безоплатно отриманих активів. Якщо безоплатно отриманий необоротний актив, то доходи визнаються протягом терміну корисного використання в сумі нарахованої амортизації (зносу).
1.6.1 — Благодійна допомога.


Беручі до уваги велику кількість спірних консультацій щодо того, які саме рядки для відображення доходів потрібно заповнювати, ми звернулись за індивідуальною податковою консультацією до Державної податкової служби та отримали відповідь (ІПК № 1594/ІПК/99−00−21−02 від 26.03.2024), що повністю підтверджує нашу думку про те, що різні види доходів ОСББ потрапляють в різні рядки Звіту.

Звіт заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку. Інформація в цьому звіті повинна відповідати даним, що зазначені у фінансовій звітності, а саме у формі 2 Звіт про фінансові результати.

Звертаємо увагу, що доходи неприбуткова організація визнає в сумі понесених витрат. Тобто сума доходів у звіті не буде дорівнювати ані сумі отриманих коштів, ані сумі нарахованих внесків, а буде дорівнювати сумі витрат за бухгалтерським обліком.