для підприємств житлово-комунального господарства

Типові проводки в обліку ОСББ

Тетяна Горячун, аудитор
31.01.2024
Розглянемо типові проводки, що використовуються в обліку ОСББ, житлово-будівельних кооперативів, садових товариств. Кожна організація залежно від своїх потреб, прийнятої облікової політики та особливостей облікової програми, може додавати та використовувати додаткові субрахунки.

Доходи

Всі кошти, що отримує ОСББ, повинні витрачатись на потреби будинку. А тому є необхідним використання рахунку 48 "Цільове фінансування".
Якщо для абонентського обліку (розрахунків зі співвласниками) використовується окрема програма, то в програмі бухгалтерського обліку можна обліковувати співвласників як одного контрагента.

Витрати

Всі витрати ОСББ доцільно обліковувати на одному рахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності".

Закриття періоду

Важливо! Доходи визнаються в сумі понесених витрат. Таким чином, фінансовий результат завжди буде дорівнювати 0.