для підприємств житлово-комунального господарства

Трудові відносини між юридичними особами та працівниками в період дії воєнного стану

Вікторія Мазонко, юрист
29.03.2022
Введення воєнного стану передбачає деякі обмеження майже у всіх сферах життя українців. Торкнулися вони також і відносин між юридичними особами та громадянами.

Відносини за договором ЦПХ.

Якщо ви відкриєте договір, то побачите розділ з назвою «форс-мажор». Введення в країні воєнного стану — є форс-мажором, що офіційно визнаний Торгово-промисловою палатою України і є підставою для звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання за договором. Якщо хочете, щоб ми написали статтю на цю тему — напишіть нам на електронну пошту (office@audit-alliance.com.ua) або в Instagram (audit_alliance).

Трудові відносини з працівниками.
Оплата за договором — роботодавець зобов'язаний виплачувати заробітну плату та вживати всіх можливих заходів для того, щоб працівники отримували заробітну плату своєчасно та в повному обсязі.
Порушення строків оплати допускається, якщо роботодавець зможе довести, що таке порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.
При цьому, строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства.
Також є варіант призупинення дії трудового договору. Це означає тимчасове припинення обов'язків сторін за трудовим договором. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин, а відшкодування заробітної плати та інших виплат працівникам на час призупинення покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України — тобто на російську федерацію.
Механізм виплати поки не встановлено, проте, скоріш за все, виплати відбуватимуться за рахунок репарацій рф.
Про практичні аспекти звільнення від відповідальності за прострочення або відмову від виплати заробітної плати поки що казати важко, адже відсутня будь-яка судова практика з цього питання.

Особливості укладення трудового договору в період дії воєнного стану.
Дозволяється визначати форму договору за згодою сторін, встановлювати умови випробування працівника для будь-якої категорії працівників, а також укладати строкові трудові договори (якщо посада вакантна у зв'язку із відсутністю працівника, який тимчасово не здатен виконувати обов'язки).

Особливості розірвання трудового договору.
З ініціативи працівника договір може бути розірвано у строк, зазначений в заяві працівника, за двох альтернативних умов:
Підприємство (установа, організація) знаходиться в районі, де йдуть бойові дії та існує загроза для життя і здоров'я працівника;
Працівника примусово не залучено до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану та до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури.
З ініціативи роботодавця договір може бути розірвано з працівниками навіть в період їх тимчасової непрацездатності або відпустки (крім відпустки у зв'язку із пологами, вагітністю або за доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку). При цьому необхідно зазначити дату звільнення — перший робочий день, наступний за днем закінчення тимчасової непрацездатності, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

Особливості обліку часу роботи та відпочинку під час дії воєнного стану.
Тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень (для працівників, яким встановлюється скорочена тривалість робочого часу — не може перевищувати 50 годин на тиждень).
5-ти або 6-ти денний робочий тиждень встановлюється роботодавцем за рішенням військового командування (у разі їх створення).
Час початку і закінчення щоденної роботи визначається роботодавцем.
Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.
У період дії воєнного стану не застосовуються норми стосовно тривалості роботи напередодні та під час святкових, неробочих і вихідних днів.
Порядок організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у районах активних бойових дій визначається роботодавцем самостійно, за умови забезпечення ведення достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці.
У період дії воєнного стану не залучаються до роботи в нічний час без їх згоди: вагітні жінки і жінки, які мають дитину віком до одного року, особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота.
Дозволяється застосування праці жінок (крім вагітних і жінок, які мають дитину віком до одного року) за їхньою згодою на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.
Працівники, які мають дітей, у період дії воєнного стану можуть залучатися за їхньою згодою до нічних і надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові і неробочі дні, направлятися у відрядження.

Таким чином, режимом воєнного стану значно спростилося регулювання трудових відносин. Проте ми все одно рекомендуємо вам по можливості допомагати один одному та робити все можливе для того, щоб належним чином виконувати умови своїх трудових договорів.