для предприятий жилищно-коммунального хозяйства
Сергій Стародуб
12.09.2019

Як провести аудиторську перевірку ОСББ?

Трапляється, що співвласники багатоквартирного будинку не задоволені діяльністю правління ОСББ і бажають ініціювати питання проведення аудиторської перевірки, але правління ОСББ не надає для цього ніяких документів.

Слід зауважити, що кожен окремий співвласник не має беззастережних повноважень на доступ до всіх документів ОСББ.
Так, відповідно до ст. 10 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі - Закон про ОСББ) співвласники мають право знайомитися з рішеннями (протоколами) загальних зборів, затвердженими такими рішеннями документами та робити з них копії.
Також кожен співвласник має право вільного доступу до технічної документації на багатоквартирний будинок (ч. 4 ст. 5 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»).

Що ж стосується фінансово-господарської діяльності ОСББ, то відповідно до ст. 11 Закону про ОСББ для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об'єднання на загальних зборах обирається з числа співвласників ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора.

Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.
Таким чином, за наявності в ОСББ ревізійної комісії, саме ревізійна комісія вправі звернутися до правління ОСББ щодо надання документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ОСББ та здійснювати їх перевірку.

Аудитор залучається за рішенням загальних зборів співвласників. Також аудитор може бути залучений за рішенням правління ОСББ, за умови, що витрати на проведення аудиторської перевірки не виходять за межі кошторису, затвердженого загальними зборами співвласників.

Але, що ж робити у випадку, якщо правління ігнорує вимоги ревізійної комісії або запити аудитора щодо надання документів на перевірку? Або якщо голова правління відмовляється підписати договір про проведення аудиту?

Органи управління ОСББ та їх компетенція визначені у ст. 10 Закону про ОСББ. Вищим органом управління об'єднання є загальні збори. Правління є виконавчим органом об'єднання і підзвітне загальним зборам. Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та строки обрання встановлюються загальними зборами.

Таким чином, співвласникам слід пам'ятати, що саме загальні збори є вищим органом управління ОСББ, а не правління.
Тому, за наявності волі співвласників, вони можуть прийняти рішення про проведення аудиторської перевірки та уповноважити одного з співвласників на укладення з аудитором відповідного договору.

Одночасно загальні збори можуть уповноважити одного з співвласників на отримання доступу до всіх документів ОСББ (з правом надання необхідних документів аудитору чи ревізійній комісії). І такі повноваження можуть бути надані співвласнику незважаючи на те, що правління не звільнене.

Також, за необхідності, загальні збори як вищий орган управління ОСББ, можуть обмежити певні повноваження правління на час проведення аудиторської перевірки чи перевірки ревізійної комісії.