для підприємств житлово-комунального господарства

Внески і платежі в ОСББ

Сергій Стародуб, юрист
05.02.2020
Для утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території ОСББ визначає перелік та розмір внесків і платежів, які для цього призначені. Вказане питання належить до виключної компетенції загальних зборів співвласників ОСББ та не може бути вирішене іншими органами управління ОСББ. Рішення про визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників вважається прийнятим, якщо за нього проголосували дві третини загальної кількості усіх співвласників ОСББ.

Таких внесків може бути або декілька, або один. Це залежить від рішення співвласників.
Існує точка зору, що ОСББ зобов'язані виставляти окремі квитанції на вивезення побутових відходів або обов'язково встановлювати окремий тариф на вивезення побутових відходів.
Така точка зору базується на ч. 1 ст. 25 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», де вказано, що споживачі зобов'язані укласти договір про поводження з побутовими відходами.
Але слід зазначити, що не є предметом регулювання цього Закону відносини, що виникають між співвласниками, а також між співвласниками та об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку при забезпеченні потреб співвласників шляхом самозабезпечення (ч. 2 ст. 2 Закону). А більшість ОСББ якраз і задовольняють потреби на умовах самозабезпечення.
А отже — самостійно вирішують, чи буде встановлено окремий платіж на вивезення побутових відходів, чи включити даний платіж в якийсь інший платіж, чи в взагалі встановити один загальний платіж, який буде включати всі необхідні платежі на утримання багатоквартирного будинку.

Відповідні внески та платежі, що визначені загальними зборами співвласників ОСББ, починають нараховуватись з дати прийняття рішення загальними зборами співвласників ОСББ.
Щодо початкової дати нарахування внесків слід звернути також на вірне визначення дати прийняття рішення Зборами. Якщо відповідна кількість голосів (2/3 від загальної кількості співвласників) набрана в день проведення Зборів, то, відповідно, і рішення є прийнятим в дату проведення Зборів. Якщо ж проводилося письмове опитування, то вважати рішення прийнятим можна тільки після підрахунку голосів, після з'ясування, що кількість голосів є достатньою.
Але Зборами може бути встановлена і більш пізня дата початку нарахування. І це буде навіть доцільно. Частиною 5 ст. 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» визначено, що у разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на комунальні послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам з посиланням на рішення відповідних органів.
З одного боку — не є предметом регулювання цього Закону відносини, що виникають між співвласниками, а також між співвласниками та об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку при забезпеченні потреб співвласників шляхом самозабезпечення. А більшість ОСББ якраз і задовольняють потреби на умовах самозабезпечення.
З іншого ж боку — Законом України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», який регулює діяльність ОСББ, не встановлено строку, за який співвласник має бути повідомлений про зміну розміру платежів.
А відтак, доцільно застосувати правила повідомлення за аналогією, яка встановлена Законом України «Про житлово-комунальні послуги», тобто — 15 днів.